Pædagogik

Pædagogisk grundplan og læreplan.

Læringshusets læringsform og læringssyn trækker en rød tråd fra dagtilbud til skole, SFO og klub. Allerede i dagtilbuddet bliver børnene mødt med et børnesyn, der ser barnet som aktiv deltager og medskaber af sin egen læring og udvikling. Her bygger hverdagens fællesskaber på demokratiske værdier, hvor børnene oplever, at de deltager og har indflydelse på deres dagligdag og aktiviteterne i dagtilbuddet.

Gennem projektbaserede forløb, hvor børnene er aktive deltagere og har indflydelse på aktiviteterne, og hvor der skabes synlige resultater, styrkes børnenes oplevelse af, at læring giver mening.

Med de pædagogiske læreplaner har dagtilbuddet allerede et solidt fundament for at arbejde i projektbaserede læringsforløb og ud fra barnets eller børnegruppens perspektiv. Dagtilbuddets læreplan har et særligt fokus på barnets leg som udgangspunktet for læring, udvikling og dannelse. Dermed lægges der vægt på, at børns initiativer og deres verdensforståelse, som den kommer til udtryk blandt andet i leg, er kilden til medarbejdernes tilrettelæggelse af dagligdagen både i hverdagsaktiviteterne og i de længerevarende, projektbaserede læringsforløb.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg