Skip til hoved indholdet
    Hjem Om os

Om os

Dagtilbuddet i Læringshuset er et nyt dagtilbud for børn i alderen 0 - 6 år.

Velkommen til Læringshusets dagtilbud. Vi er et helt nyt dagtilbud, der i november 2021 har slået dørene op i et nyt og inspirerende 0-18 årshus, hvor der er nytænkt i indretningen af det pædagogiske miljø. Vi er stolte af vores hus og det område, som vi er en del af. Vi har til huse i Høje Taastrups helt nye bydel Nærheden, ligger tæt på Hedehusene st. og gør meget ud af at inddrage lokalområdet i vores hverdag.

Vi har ca. 160 glade børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i 3 vuggestuegrupper for de 0-2-årige, 2 vuggehavegrupper for 2-3-årige og 5 børnehavegrupper for de 3-6-årige. Sammen med dem er vi ca. 30 voksne, der hver dag brænder for at skabe rum for nysgerrighed, leg og engagement for børnene og udforske verden alle sammen – sammen.

Vi er en gruppe voksne, der har en masse pædagogisk på hjertet. Vi har fokus på legen og det gode samspil. Vi stiller krav til barnet, ud fra hvor barnet er og vægter børnenes medbestemmelse meget højt. Vi taler med børnene om, hvad de gerne vil, hvad de er nysgerrige på og hjælper dem med at udfolde deres idéer og lege – børnenes idéer og naturlige nysgerrighed er nemlig omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. Se video her om børns naturlige nysgerrighed. (bemærk: der sættes cookies, når du ser denne video på YouTube).

Den daglige kontakt mellem jer forældre og os, er fundamentet for at alle børn trives i Læringshuset. Vi vægter derfor højt at etablere et forældresamarbejde, der bygger på dialog, tillid og gennemsigtighed. Dette udfolder vi yderligere under fanen Forældresamarbejde.

Mere om os

Høje-Taastrup Kommune har valgt at dele sine dagtilbud op i klynger.
Læringshuset er en del af kommunens nyeste Klynge K sammen med dagtilbuddet Rundageren.

Læringshuset - dagtilbud
Skolebakken 1
2740 Hedehusene

Telefon: +45 43354460

Klyngeleder: Carina Pagsberg Rutell 
Mail: carinaru@htk.dk 

Pædagogisk leder: Bettina Risgaard Stillits
Mail: bettinast@htk.dk 

Åbningstider: Alle hverdage kl. 6.00-17.00

Læringshusets hus rummer både dagtilbud, skole, SFO og klub. I dagtilbuddet har vi ca. 160 børn i alderen 0-6 år, fordelt på 3 vuggestuegrupper, 2 vuggehavegrupper og 5 børnehavegrupper.

Vuggestuen og vuggehaven har hver deres grupperum. Grupperne er opkaldt efter nogle af de egenskaber, som vi ønsker, at børnene udvikler. Derfor hedder vores vuggestuegrupper Nysgerrighed, Modighed og Fordybelse, mens vores vuggehavegrupper hedder Kreativitet og Kropslighed.

Børnehaven er anderledes indrettet. De har ikke grupperum, men derimod værksteder, læringsrum og læringsmiljøer, hvor børnene kan få lov til at fordybe sig i længere tid og i autentiske læringsforløb. Vi kan altså lade projekter stå, mens vi går ud og spiser, og så vende tilbage og lege videre. Eller projekterne kan stå, og andre kan komme og lege videre med dem.

I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi ud fra 3 grundværdier:

- Vi har høje ambitioner for alle børn – alle har talenter og ressourcer

- Vi understøtter udviklingen af livsglade engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv

- Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

På baggrund af disse 3 grundværdier, arbejder vi i Læringshuset ud fra projektbaserede læringsforløb (også kaldt LAHOPL-forløb), hvor børnene står for initiativerne til projekter. De voksne sætter altså ikke dagsorden for de forskellige processer; det gør børnene. For i Læringshuset er børnene, deres udvikling og læring, altid vigtigst.

Læringshuset er et samlingspunkt i den nye bydel Nærheden i Hedehusene, da den rummer dagtilbud, skole, SFO og klub. I Læringshuset bestræber vi os på at skabe et langvarigt legende og lærende miljø for børnene samt bruge lokalsamfundet som en naturlig del af processerne.

Når vi har et projekt, hvor det er relevant at inddrage lokalsamfundet, gør vi det. Det kan f.eks. være at vi besøger det lokale bibliotek, de grønne områder eller at vi under en butiksleg besøger det lokale supermarked.

Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med alle forskellige typer af dagtilbud, der er på 0-6 års området i kommunen. 

Læs resultatet af Læringshusets tilsynsrapport fra 2023.

Læringshuset - dagtilbud
Skolebakken 1,
2640 Hedehusene

Telefon: 43 35 44 60

Klyngeleder: Carina Pagsberg Rutell
E-mail: carinaru@htk.dk 

Pædagogisk leder: Bettina R. Stillits
E-mail: bettinast@htk.dk

Mandag – fredag:
Klokken 06.00 - 1700

Lukkedage