Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre.

Et godt og givende forældresamarbejde er af stor vigtighed for barnets trivsel. Derfor har vi fokus på, at vi er i løbende dialog med jer. Vi vægter tillid, åbenhed og gennemsigtighed højt.

Den bedste trivsel for et barn opnås ved, at barnets primære personer samarbejder. Vi vil derfor rigtig gerne fortælle jer om barnets stjernstunder og taler også med jer, hvis vi oplever udfordringer for barnet i hverdagen. Det er vigtigt for os, at I har en god fornemmelse af jeres barns dagligdag.

I er altid velkommen til at få en snak med os omkring jeres barn.

Når ”vi” (forældre/pædagoger) deler viden, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag.  Vi anerkender, at forældre er en stor ressource. I kender jeres barn bedst, og vi ønsker at vide så meget som muligt omkring jeres barn. På den måde kan vi bedst imødekomme jeres barns behov, og vi har erfaret, at det skaber det bedste grundlag for et stærkt forældresamarbejde.

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg